Nieuws

Crossroads

Het kriebelt aan alle kanten. Op de achtergrond nog wat adviezen en afrondingen van de opdrachten van het afgelopen half jaar, maar de agenda vooruit is leeg. "Wordt je daar niet onrustig van Fred?"  wordt me regelmatig gevraagd, maar nee zeker niet.  Al bijna 25 jaar (!) staat Borca Consult garant voor goede  opdrachten en ook nu staan er mooie uitdagingen in het verschiet. 

 

"Dan geniet je vast lekker van je vrije tijd". Nou dat ook weer niet. Ik houd van mij werk, van plannen maken en vol passie te sparren over problemen en dan vooral over de oplossingen daarvoor. En "vrij" zijn voelt als spijbelen. Dus ik zeg "Kom maar op". 

OPdracht Oldambt afgerond

April 2021 vroeg de Gemeente Oldambt mij ruim zes ton te bezuinigen op sportvoorzieningen. Een opdracht buiten mijn comfort zone (de Participatiewet is immers mijn expertise) maar een geweldige uitdaging.

 

Op 13 december 2023 heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met het Ambitiedocument Sportvoorzieningen en één dag daarvoor tekenden de Stichting MFC De Hardenberg en burgemeester Cora-Yfke Sikkema de verkoopovereenkomst van het sportcomplex De Hardenberg.

 

Hiermee is de opdracht in Oldambt met succes afgerond.


Evaluatie Participatiewet

Voor de Stichting Sociale Teams Borger Odoorn ga ik de Participatiewet Evalueren. Sind 2018 voert de stichting de doelmatigheid van de Participatiewet uit voor de gemeente Borger Odoorn. De gemeente koos daarmee voor integratie van de dienstverlening voor burgers binnen het Sociaal Domein. 

Nu drie jaar later staat de organisatie aan de vooravond van een verdere doorontwikkeling waarbij ook het Team Werk & Participatie integraal in de gebiedsteams gaan werken. Centrale vraag " Hoe borg je een kwalitatieve en efficiënte uitvoering van de Participatiewet binnen de doorontwikkeling" .

 


Afronding opdracht Stadskanaal

Na bijna drie jaar, waarbij ik diverse opdracht voor de gemeente Stadskanaal mocht uitvoeren, is het tijd om af te ronden. De doorontwikkeling van het Training en Diagnose Centrum is voltooid en vraagt nu om borging en bestendiging. Dat gaat de nieuwe teamleider doen die naar verwachting 1 september kan beginnen. Ik zorg voor een goede overdracht en ben vanaf 1 oktober weer beschikbaar voor een nieuwe opdracht.

 
2017...een bijzonder jaar

Download
Advies onderzoek Novatec en ISD Noordenk
Adobe Acrobat document 749.4 KB

Op advies van Borca Consult hebben de gemeente Noordenveld en vier gemeenten uit het Westerkwartier verkennende gesprekken over de toekomstvisie op samenwerking met betrekking tot de uitvoering van de Participatiewet en de Wsw. In 2017 zal er duidelijkheid komen over de toekomstige positie van Novatec en de ISD Noordenkwartier. Zie voor meer informatie het advies van Borca ConsultOpdracht Appingedam 2016 afgerond.

Met de besluitvorming in de raden van Delfzijl,  Appingedam en Loppersum over de fusie tot Werkplein Fivelingo is ook de opdracht voor Borca Consult voltooid.


Nieuwe opdrachten 2016

Twee mooie en uitdagende opdrachten voor Fred Borchers. Voor de gemeente Noordenveld een onderzoek naar haar (juridische) positie binnen de gemeenschappelijke regeling Novatec in relatie tot de voorgenomen herindeling van de overige vier deelnemende gemeenten.

 

Appingedam zocht tijdelijk vervanging voor een zieke beleidsadviseur Participatiewet en Wsw. Ook hier interessante ontwikkelingen door de fusie tussen ISD Noord Oost en WVS Fivelingo.


Fred Borchers beschikbaar per 1 februari 2016

 

Na bijna vier jaar opdrachten te hebben gerealiseerd voor de gemeenten Zwolle, Hoogeveen en De Wolden is Fred Borchers weer (fulltime - of parttime) beschikbaar voor nieuwe uitdagingen.  Interesse? Bel 06 - 2500 2798.


Zwolle enig aandeelhouder Wezo NV

11 december 2015

 

Definitieve afronding opdracht voor de gemeente Zwolle en de GR WEZO (Zwolle, Zwartewaterland, Raalte, Hattem en Dalfsen). Op de foto ondertekenen wethouders en directie de overeenkomsten met betrekking tot de overdracht van de aandelen van Wezo NV.

Tegelijkertijd wordt de Gemeenschappelijke Regeling WEZO opgeheven. Hierdoor ontstaat één juridische entiteit. De overige gemeente hebben een inkoopgarantie voor de komende vijf jaar afgegeven, dan wel alle risico's daarvoor afgekocht. Met deze stap heeft de gemeente Zwolle meer grip op de uitvoering van de Wsw en kan zij gebruik maken van de vrijvallende infrastructuur voor de invulling van de nieuwe opdrachten binnen de Participatie. Daarnaast blijft zij voor de regiogemeenten garant staan voor een efficiënte uitvoering van de Wsw.

 

Fred Borchers heeft de het hele proces vanaf planvorming tot uitvoering begeleid. 


Nieuwe opdracht


Vanaf 3 augustus 2015 heeft Fred Borchers een nieuwe opdracht. De nieuwe samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen is sterk in ontwikkeling. Daarom is Fred gevraagd tijdelijk afdelingshoofd Werk en Re-integratie te worden.
2015 : BORCA CONSULT BESTAAT 15 JAAR!!


Op 3 januari 2000 werd Borca Consult opgericht door Fred Borchers.

Inmiddels zijn we al weer 15 jaar onderweg en "still going strong".


We vieren dit jubileum op gepaste wijze...met onze passie. In september fietsen we de Pyreneeën Challenge om zo geld in te zamelen voor twee goede doelen. 

Zelf heeft Borca Consult voor ieder jaar reeds 100 euro gedoneerd. Wie volgt.


U kunt ons feliciteren door ons te sponsoren, waarbij geldt "iedere euro is er één"

Kijk op de sponsorpagina voor meer info.Wetsvoorstel Participatiewet ingediend bij de Tweede Kamer.

 

Download
Wetsvoorstel Participatiewet
wetsvoorstel-invoering-participatiewet 2
Adobe Acrobat document 1.5 MB
Download
Participatiewet art 7, 9 en 10
De "bijbel" voor alle klantmanagers. Hier ligt de basis voor re-integratie van bijstandsgerechtigden vastgelegd.
Participatiewet-Artikel 9 en 10.pdf
Adobe Acrobat document 80.0 KB


Download
Wetsvoorstel-Wet-maatregelen-Wet-werk-en
Adobe Acrobat document 811.0 KB

Wijziging WWB naar de Tweede Kamer

Staatssecretaris Klijnsma heeft de Tweede Kamer de voorgestelde wetswijzigingen voor de WWB toegestuurd. Het document kunt u hier downloaden.

 

 Arbeidsmarktinformatie voor uw regio 2013 beschikbaar.

Regio in Beeld schetst de arbeidsmarkt voor elk van de 35 arbeidsmarktregio’s in Nederland. Zij gaat in op beschikbare banen, vacatures en werkzoekenden. Verschillen hiertussen vormen de uitdagingen voor de regionale arbeidsmarkt. Regio in Beeld wordt aangeboden in pdf-formaat. Ieder jaar brengt het UWV een arbeidsmarktschets uit op regionaal niveau.

U kunt de schets 2013 voor uw regio hier direct opvragen.

 


Gemeenteraad Zwolle stemt in met kadernota's decentralisaties.

 

Op maandag 14 oktober 2013 heeft de gemeenteraad van Zwolle ingestemd met de kadernota's decentralisaties. Fred Borchers is als mede auteur van de Kadernota Participatiewet en Kadernota Dagbesteding en bijzonder werk nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van deze nota's.

 

De nota's vindt u hier 


Download
Taakstelling WSW 2014
Taakstelling WSW 2014.xls
Microsoft Excel werkblad 113.5 KB

De taakstelling WSW voor 2014 is bekend. Het Ministerie heeft dit in een PDF bestand op de website geplaatst.

Borca Consult heeft deze voor u omgezet in een handig excel bestand. U kunt dit bestand hier downloaden.BUDGETTEN WWB 2013 en 2014

Definitieve budgetten 2013 en voorlopige budgetten 2014 bekend.

Klik op het logo van het ministerie van SZW voor de documenten.