Referenties

Hieronder treft u een aantal referenties aan die opdrachtgevers, collega's en relaties. 


Gemeente Zwolle (2012 - 2015)

 

Frans Kuijpers,

adviseur bedrijfsvoering sociaal domein at gemeente Zwolle.

Fred heeft van begin 2012 tot eind 2015 bij de gemeente Zwolle gewerkt als projectleider voor de invoering van de participatiewet. Hij heeft zich daarbij met name bezighouden met de wijziging van de governance structuur rondom het Sw-bedrijf Wezo NV en de transformatie van de Wsw waaronder de invoering van een nieuw inkoopmodel.

Fred is een deskundig en energiek persoon die resultaatgericht werkt. Hij neemt bestuurders en medewerkers mee in de veranderingen en weet daardoor draagvlak te creëren. Fred is inhoudelijk zeer goed ingevoerd in participatiewet en heeft een duidelijke visie over hoe mensen met of zonder arbeidsbeperking werk te laten vinden.

Ik kan Fred van harte aanbevelen bij Sw-bedrijven en gemeenten die voor een grote uitdaging staan om de transformatie op het terrein van de participatiewet vorm te geven en daarbij deskundige ondersteuning kunnen gebruiken.  18 december 2015

 

Marijke de Boer

Beleidsadviseur at Gemeente Zwolle

Fred heeft mij in 2012 een halfjaar vervangen tijdens mijn verlofperiode in de functie van beleidsadviseur Wsw. Na mijn terugkeer is hij tot december 2015 bij de gemeente Zwolle werkzaam gebleven voor een aantal projecten op het gebied van de Participatiewet en de Wet sociale werkvoorziening. In de periode hebben wij nauw samengewerkt.

Fred heb ik leren kennen als een toegewijde beleidsprofessional binnen het sociaal domein. Sterk op (beleids)inhoud en in (bestuurlijke en collegiale) relaties. Hij heeft twee complexe projecten (opheffing van een gemeenschappelijke regeling en een aandelenoverdracht) binnen de afgesproken periode tot een goed einde gebracht. Ik heb Fred ervaren als zeer collegiaal en resultaatgericht. Ik kan hem van harte aanbevelen!  4 januari 2016


Gemeente De Wolden (2012 - 2015)

 

Harmieke Paters-Metselaar

Senior communicatieadviseur at Gemeente Oldebroek

In de laatste jaren dat ik bij de gemeente De Wolden werkte, organiseerde ik samen met de projectleiders de communicatie over het Sociaal Domein. Een omvangrijke prachtige klus! Fred weet ontzettend veel over - onder meer - de Participatiewet en zette zijn strategische kennis en kunde op zeer plezierige wijze in. Een prettige collega die kan verbinden! Ik wens hem veel succes in zijn loopbaan en ik hoop hem natuurlijk weer tegen te komen in de omgeving van Zwolle!

11 mei 2015

 

 

Bert Jansen

Interim beleidsadviseur Sociaal Domein

Met Fred Borchers heb ik nauw samengewerkt in de gemeente De Wolden. Hij is is een professional op het gebied van (arbeids)participatie. Bovendien een collegiaal en sportief mens.

Bert Jansen. 28 april 2015

 

Anne-Marie Hofstede

Hofstede Advies&Management

 

Ik heb de eer gehad om samen met Fred te mogen werken bij de gemeente De Wolden. Een collega met veel kennis van zaken (zeker waar het arbeidsmarktbeleid en Wsw betreft), gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en bovenal een zeer collegiale collega. Ik durf Fred zonder aarzelen aan te bevelen. 20 november 2014


Gemeente Bedum, Winsum & De Marne (2009 -2012)

 

Ernst Ottens, Afdelingshoofd Sociale Zaken en Werk De Marne & Winsum

 "In het kader van de integratie van Sociale Zaken van de gemeente Bedum met de Sociale Zaken en Werk van de gemeenten De Marne & Winsum heb ik samengewerkt met Fred Borchers. Fred heeft zeer veel kennis van het beleidsveld Sociale Zaken c.a. en brengt dat op alle onderdelen in. Dat kan als beleidsmedewerker, interim-leidinggevende en/of projectleider of in meer staf en/of ondersteunende taken. Daarnaast is hij resultaatgericht. Dat zorg ervoor dat hij, en daarmee ook de organisatie deadlines haalt. De planning voor de implementatie van een nieuw systeem én de inhoudelijke implementatie zijn bij hem in vertrouwde handen. Degene die hem inhuurt heeft er een goeie aan, maar degene die tegenover hem of zijn opdrachtgever staat, heeft de handen aan hem vol. Hij is vasthoudend, loyaal aan zijn opdrachtgever, een doorzetter en kent zijn terrein tot op detailniveau."

 

Robert Bolt, Gemeentesecretaris Gemeente Winsum

“Fred is meerdere malen voor de BMW-gemeenten aan het werk geweest. Het feit dat hij geregeld ingeschakeld wordt, zegt genoeg. Fred is een professional die met toewijding zijn werkzaamheden verricht,”November 27, 2011

 

Peter Meijer, Hoofd afdeling Middelen gemeente Bedum

“Ik heb een aantal jaren met Fred mogen samenwerken bij de gemeente Bedum. Naast het feit dat ik Fred heb leren kennen als een prettige persoonlijkheid, is hij een toegewijd professional met veel verstand van zaken. Hij is dan ook niet voor niets veelvuldig door de gemeente Bedum ingehuurd in de afgelopen jaren.”November 30, 2011

 

Jasper Japink, Werkcoach Werkplein Noordwest Groningen (Winsum)

Fred staat voor mij vooral voor afspraak = afspraak. Je kunt van hem op aan en is een goede gesprekspartner. Daarnaast weet Fred de grote lijnen te bewaken wanneer er op detail wordt gesproken. De samenwerking is in de circa afgelopen 1,5 jaar wisselend geweest qua frequentie, maar is mij goed bevallen! Fred kan ik dan ook met plezier aanbevelen voor een project / opdracht in het middenmanagement. Jasper Japink” December 2, 2011

 

Dennis Bok, Adviseur sociale zekerheid (via SHMC) gemeente Bedum 

“De afgelopen twee jaar heb ik een aantal uren per week samengewerkt met Fred in de gemeente Bedum. Beiden op basis van inleen. Fred ken ik als een nuchtere noorderling met kennis van zaken op zijn terrein. Zodoende is hij zondermeer een aanwinst voor de gemeente Bedum geweest.” November 29, 2011

 

 

 

Henk Nijmeijer

Directeur IGSD Steenwijkerland en Westerveld 

"Fred is een arbeidsmarktspecialist in de meest brede zin van het woord.

Met weinig aansturing en een sterk zelfstartend vermogen gaat hij met een complex vraagstuk voortvarend aan de slag.  

Hij is resultaatgericht en heeft daadkracht en het vermogen te improviseren en te experimenteren (pioniersgeest). Hierbij vergeet hij niet zijn omgeving te informeren en eventueel te instrueren. Fred is functioneel en zakelijk, zonder een sociale band met de omgeving te veronachtzamen.   

Fred weet zich nieuwe wet- en regelgeving snel eigen te maken en om te zetten in een plan van aanpak, toegespitst om de lokale of regionale situatie. Fred bezit een ruim conceptueel denkvermogen en kan, samen met een pragmatische inslag, op alle niveaus in een organisatie op een constructieve wijze communiceren. Zijn denktrant is vaak gericht op ontwikkeling, verandering en innovatie.

Een Europese aanbesteding in het kader van reintegratie is goed aan hem besteed door zijn nuchtere en zakelijke aanpak.

Ook heb ik Fred leren kennen in de rol van leidinggevende. In de rol van teamleider is hij in staat om eventueel een brug te bouwen tussen uitvoering en directie. Fred kan soms wat eigenwijs overkomen, maar is daar goed op aanspreekbaar."

Referentiedatum : september 2009

 

Bernard Jansen

Afdelingshoofd Welzijn, gemeente de Wolden

“Fred heeft ruim een half jaar voor ons gewerkt. We hebben hem leren kennen als een betrokken, hardwerkende en creatieve collega. De samenwerking met hem is prettig en constructief. Fred is bij ons in belangrijke mate verantwoordelijk geweest voor een herziening van het reintegratiebeleid. Zijn werk kenmerkt zich door het nemen van initiatief in het zoeken naar zo eenvoudig mogelijke oplossingen voor de beleidsvraagstukken vanuit zowel het klant als consulentperspectief. Fred is gewoon een vakman die je regelmatig even kritisch naar je beleids- en werkprocessen moet laten kijken.” 

Referentiedatum : augustus 2009

 

Koos Blaauw

Interim afdelingshoofd Werk, gemeente Emmen

“Fred heeft in de gemeente Emmen de aanbesteding van reintegratietrajecten begeleid. Zijn aanpak daarbij kan het beste worden samengevat als zeer professioneel. Het proces maakt hij inzichtelijk en hij is op de hoogte van alle stappen in de aanbesteding. Daarnaast is hij communicatief vaardig en een plezierig persoon om mee samen te werken.”

Referentiedatum : augustus 2009

 

 

Netwerk contacten

Renate Veenstra, Teamleider Werk, ISD Noordenkwartier

“Ik ken Fred sinds enkele jaren uit het netwerk werkzaam in de sociale zekerheid. Bij diverse bijeenkomsten viel mij altijd op dat Fred goed in staat is om met een kritische blik naar situaties, vernaderingen en concepten te kijken en daarover scherpe vragen te stellen cq opmerkingen te maken. Altijd met respect en integriteit! In de omgang vind ik Fred een sociale, enthousiaste en open collega.”November 30, 2011

 

Bart Kruizinga, Voorzitter Toer’80

“Vanuit mijn nevenfunctie als vz van FTC Toer '80 (www.toer80.nl) hierbij een aanbeveling voor medebestuurslid Fred Borchers. Niet alleen zijn enthousiasme werkt motiverend, ook zijn 'zakelijk inzicht' is een meerwaarde binnen onze club. Daarnaast is hij als relatiemanager naar sponsors een welkome aanvulling van het bestuur” November 29, 2011

 

Claudia Doek, 

Accountmanager re-integratie gemeente Coevorden

Ik heb Fred leren kennen tijdens zijn werkzaamheden voor verschillende gemeenten op het gebied van sociale zaken. Ik ken Fred als kritisch en alert. Fred is gedreven en heeft kennis van zaken.

December 3, 2011

Harry Dekkers, Teamleider gemeente Steenwijkerland  

“Ik ken Fred als betrokken, zakelijk en werkend vanuit de inhoud.” November 27, 2011

 

Henk Ananias, Manager Sociale Dienst Stadskanaal

“Heb een aantal jaren mogen samenwerken met Fred Borchers, dit is een voorrecht geweest. Een bijzonder prettig collega, fijne vent, maar bovenal een creatief professional. Kan Fred meer dan aanbevelen. Met Fred haal je de top in huis” November 28, 2011 

 

Bram Heeklaar, Eigenaar/directeur Ergo Noord

“Met Fred Borchers hebben wij als Ergo Noord sinds meer dan 10 jaar regelmatig samengewerkt. Wij kennen hem als een deskundige, creatieve en inventieve partner met de gave van "luisteren en doen". Hij motiveert mensen, organiseert en "steekt ook zelf de handen uit de mouwen". Ik beveel hem graag aan.”November 27, 2011

 

Heeft u met Fred Borchers samengewerkt en wilt u hem aanbevelen dan stellen wij het zeer op prijs als u het contactformulier invult of een recommondation plaatst op de LinkedIn pagina van Fred Borchers.