Hieronder treft u openbare documenten aan die door Fred Borchers zijn gerealiseerd tijdens de opdrachten bij diverse gemeenten.

Download
Projectplan Noordenveld wijziging gemeenschappelijke regelingen (2017)
Voorbereidingen voor het zelfstandig uitvoeren van de Wsw en de Participatiewet na opheffing van de gemeenschappelijke regelingen Novatec en ISD Noordenkwartier.
2017 Projectplan Noordenveld wijziging g
Adobe Acrobat document 820.9 KB
Download
Kiezen voor Perspectief (Werkplein Fivelingo 2016)
Advies Projectgroep toekomst Werkplein Fivelingo
Kiezen voor perspectief versie 4.0 DEFIN
Adobe Acrobat document 2.4 MB
Download
Advies onderzoek Novatec en ISD Noorderkwartier (2016)
Onderzoek naar de positie van de gemeente Noordenveld binnen de gemeenschappelijke regeling Novatec en ISD Noordenkwartier in relatie tot de herindeling van het Westerkwartier.
2016 Advies onderzoek Novatec en ISD Noo
Adobe Acrobat document 749.4 KB

Download
Governance WSW organisatie (2015)
Afronding van de opdracht herstructurering governance structuur Wezo NV en GR WEZO
Beslisnota Wezo.pdf
Adobe Acrobat document 549.4 KB
Download
Kadernota Dagbesteding (14-10-2013)
Kadernota decentralisatie ABWZ Dagbesteding en Beschut Werken ( Bijzonder Werk)
Kadernota_Dagbesteding__ondersteuning_va
Adobe Acrobat document 109.2 KB
Download
Kadernota Participatiewet (14-10-2013)
Meedoen Mogelijk Maken
Beslisnota_Meedoen_mogelijk_maken__kader
Adobe Acrobat document 71.4 KB
Download
Visie WSW ( 21 januari 2013)
Discussienota over de positie van de WSW binnen de verwachte Participatiewet
Beslisnota_Visie_Wsw_als_onderdeel_van_d
Adobe Acrobat document 268.8 KB