Hieronder een overzicht van de opdrachtgevers van Borca Consult sinds de start in 2000. Voor referenties klik op het BORCA-logo of de aanbevelingen op LinkedIN.

 

Op de info pagina treft u het meest actuele CV van Fred Borchers aan.

2022-2024

Gemeente De Wolden

 

De gemeente De Wolden is in 2018 uit de GR Reestmond getreden en heeft de Wsw-medewerkers die daar werkzaam waren ondergebracht in de Stichting Werkgelegenheidsinitiatieven De Wolden. De bestuurlijke aansturing van deze stichting ligt volledig bij het college van B&W van gemeente De Wolden. Door het – in korte tijd - vertrek van zowel de burgemeester, de gemeentesecretaris als de ambtelijk secretaris én wijzigingen in het college vanwege verkiezingen zat de Stichting medio 2022 in een bestuurlijke impasse. Borca Consult is gevraagd de bestuurlijke impasse te effenen en een evaluatie en analyse over de eerste vijf jaar uit te voeren. Om vanuit die situatie een toekomstvisie en advies te formuleren.

 

Daarnaast is De Wolden deelnemer in de GR Stark waar een ander deel van de Wsw-populatie werkzaam is. In deze GR participeren ook de gemeenten Midden-Drenthe en Hoogeveen. De Wolden heeft met de gemeente Hoogeveen één ambtelijke organisatie (Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen). Voor de strategische vraagstukken rondom de GR Stark is Fred Borchers het directe aanspreekpunt voor de bestuurders vanuit de gemeente De Wolden. Ook hier wordt een toekomstvisie ontwikkelt vanuit het oogpunt van de deelnemende gemeenten.

2021-2023

Projectleider/programmamanager Sportvoorzieningen Gemeente Oldambt

 

De gemeente Oldambt is in 2011 na herindeling ontstaan uit de voormalige gemeenten Winschoten, Scheemda en Reiderland. Na de herindeling zijn geen besluiten genomen ten aanzien van harmonisatie van de (fysieke) sportvoorzieningen. In 2019 is in een grootschalig Herstelplan (ruim 7 miljoen structureel bezuinigingen op de begroting) besloten 650.000 euro te bezuinigen op de sportvoorzieningen. Mijn opdracht was deze bezuinigingen te realiseren en te onderzoeken of met een Omni-sportaccommodatie het grootste deel van de bezuiniging (500.000 euro) per 1 januari 2023 behaald kon worden.

 

In nauwe samenwerking met het college en de raad is naast het bezuinigingstraject het momentum gebruikt om ook een “Visie op Sportvoorzieningen” vastgesteld in januari 2022 en een Ambitiedocument Sportvoorzieningen op te stellen. In het laatste document de vertaling van de visie naar de praktijk door concrete uitgangspunten voor de harmonisatie, afspraken beheer en exploitatie en privatisering van de mono-sportaccommodaties. 

 

De bezuiniging 2023 moet is behaald door het sluiten c.q. afstoten van één van de twee overdekte verouderde zwembaden. Het zwembad De Hardenberg in Finsterwolde is overgenomen door een burgerinitiatief. Tevens is een haalbaarheidsstudie gestart naar een nieuw zwembad en sporthal in één sportcomplex ter vervanging van de huidige overgebleven verouderde zwembad en sporthal op disclocaties.

 

Gemeente Borger-Odoorn

 

Ontwikkelen visie op de Participatiewet 

Strategisch adviseur uitvoering re-integratie

Ontwikkelen beleidskader en processen t.b.v de uitvoering van de Participatiewet

Kwartiermaker Buurtbedrijf


2021

Projectvoorbereiding en advies GAP-Acadamy

 

In het kader van het landelijk steunpakket is Borca Consult betrokken bij een project voor de landelijke uitrol van een re-integratie instrument voor doorstromers op de arbeidsmarkt.

 


2020 -2021

Gemeente Stadskanaal

Onderzoek toekomst GR Wedeka

 

 

In het kader van de toekomstvisie op de juridische vormgeving van de gemeenschappelijke regeling Wedeka heeft Borca Consult een scenario uitgewerkt voor de uitvoering van de Wsw als Sociaal Werkbedrijf binnen de gemeente Stadskanaal. De businesscase is onderdeel van de besluitvorming over de toekomst van Wedeka. Met het onderzoek wordt de opdracht vanuit de deelnemende gemeenten aan Wedeka beter geduid en in extremis is het een haalbaarheidsstudie voor splitsing van de juridische vormgeving. Verwacht wordt dat dit besluit medio 2021 wordt genomen.

 


Stichting Sociale Teams Borger Odoorn

Consultant Participatiewet

 

- Evalueren uitvoering Participatiewet

- Herijken werkproces team Werk & Participatie

- Advies borgen uitvoering Participatiewet bij doorontwikkeling  Sociale Teams

- Intervisie teamleider

- Analyse inzet voorzieningen en monitoring


2018-2020

Gemeente Stadskanaal

Teamleider Training en Diagnose Centrum

 

 

- Aansturing team Werk van 20 medewerkers

- Verantwoordelijk voor de samenwerking met o.a.

   o   SW/Leerwerkbedrijf Wedeka

   o   ROC Noorderpoort

   o   GAP Academy (techniekopleidingen)

- Advisering management en college mbt koers SW-bedrijf

-  Voorzitter teamleidersoverleg arbeidsmarktregio Oost Groningen

-  Afstemming projecten/opleidingen in het kader van de arbeidsmarktregio Groningen (Werk in Zicht)

- Financieel verantwoordelijk voor het Participatiebudget

    o   Kredietbewaking

    o   Begroting

- Diverse vormen van advisering binnen de gemeentelijke organisatie


2017

Gemeente Stadskanaal

Beleidsaviseur

Ontwikkelen en schrijven Re-integratie verordening

- Ontwikkelen en schrijven beleidsregels Participatie

- Ontwikkelen en schrijven premiebeleid (Werken moet Lonen)

- Adviseren management en bestuur m.b.t. arbeidsmarktvraagstukken

 


2016 - 2018

Gemeente Noordenveld

Consultant/beleidsadviseur 

 

 

 

Onderzoeksopdracht toekomstvisie uitvoering Participatiewet en WsToekomstvisie op de positie van Noordenveld binnen de gemeenschappelijke regelingen Novatec en ISD Noordenkwartier

Projectleider wijziging gemeenschappelijke regelingen

- Coaching junior beleidsadviseur Participatiewet/Wsw

- Adviseur wethouder Participatiewet/WSW

- Auteur Kadernota Beschut Werken nieuw

-  Beleidsadviseur onderwijs (ziektevervanging lopende zaken)


2016

Gemeente Appingedam

Senior beleidsadviseur

 

- Algemeen beleidsadvies Participatiewet

- Project fusie ISD Noordoost en SW-bedrijf Fivelingo

- Vervanging WMO beleidsadviseur

- Adviseren wethouder Werk en Inkomen


2012 -2016

Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen

Afdelingshoofd Werk & Re-integratie

Contractperiode  1-8-2015 tot 1-2-2016

 

Leiding geven aan de afdeling Werk en Re-integratie.

Als afdelingshoofd o.a. verantwoordelijk voor

 

  • Werk & Re-intgregratie binnen de Participatiewet
  • Personeelsplanning
  • Budgetbeheer
  • Arbeidsmarktregio Managementsteam
  • Leerplicht en RMC
  • BBZ
  • Kinderopvang

Gemeente Zwolle

Beleidsadviseur WSW en Participatiewet

Contractperiode  21-02-2012 tot 1-12-2015

 

Verantwoordelijk voor visie op en herstructurering van de bestuursstructuur van de Wsw uitvoeringsorganisatie. Van twee juridische entiteiten (GR WEZO en Wezo NV) met vijf deelnemers naar één entiteit (Wezo NV) bij één eigenaar, t.w. gemeente Zwolle.

 

 

Mede verantwoordelijk voor de kadernota's Participatiewet en Dagbesteding. 


 Gemeente De Wolden

Beleidsadviseur Samenleving & Projectleider Participatiewet

Contractperiode 1-1-2012  tot 1-7-2015 

 

Verantwoordelijk voor o.a

Beleid en regie Participatiewet en WSW

GR Reestmond

    Meppel, Westerveld, Staphorst en De Wolden

GR Alescon

    Assen, AA&Hunze, Tynaarlo, Midden Drenthe, Hoogeveen en De Wolden

 

Arbeidsmarktregio Drenthe

    Emmen, Coevorden, Borger Odoorn, Midden Drenthe, Hoogeveen en De Wolden

 

Projectgroep Participatiewet Hoogeveen/De Wolden2012

2011


Gemeente De Wolden

Beleidsadviseur WSW

Projectleider Participatiewet

Gemeente Zwolle

Beleidsadviseur WSW

Gemeente Bedum

Werkplein Noordwest Groningen

Sociale Zaken De Marne & Winsum2006-2010

2000 - 2005


 

2010

Gemeente Bedum

Projectleider re-integratie

Interim coördinator Sociale Zaken

 

IGSD Steenwijkerland & Westerveld

Coördinator aanbesteding Wet Inburgering

 

Drenthe College

adviseur Wet Educatie Beroepsonderwijs

 

 

 

2009

Drenthe College 

adviseur Wet Educatie Beroepsonderwijs

Gemeente Bedum

Projectleider re-integratie

Onderzoek naar besteding participatiebudget

Bestandsanalyse

 

Gemeente De Wolden

Beleidsnota re-integratie 2009 -2013

Schuldhulpverlening en collectieve ziektekosten verzekering

Langdurigheidstoeslag

Coaching beleidsmedewerker

 

Gemeente Emmen

Implementatie aanbesteding Organisatie workshop

IGSD Steenwijkerland & Westerveld

Ondersteuning aanbesteding

 

2008

Gemeente De Wolden

Beleidsnota re-integratie 2009 -2013

Schuldhulpverlening en collectieve ziektekosten verzekering

Langdurigheidstoeslag

Coaching beleidsmedewerker

IGSD Steenwijkerland & Westerveld

Interim projectleider re-integratie

Gemeente Emmen

Ondersteuning aanbesteding Afdeling Werk, team inkoopbureau

Banenmanifestatie Job Explosion

Coordinatie gezamenlijke acties in opdracht van :

Gemeente Stadskanaal

Gemeente Winschoten

Gemeente Veendam

Gemeente Hoogezand Sappemeer

Gemeente Vlagtwedde

Gemeente Scheemda

Gemeente Reiderland

Gemeente Pekela

Gemeente Bellingwedde

Gemeente Menterwolde

CWI Oost Groningen

UWV

Stichting Museum Technische Werken

Ondersteuning offerte procedure

Stichting Opmaat

Opzet managementrapportage project

 

2007

http://www.igsd-sw.nl

Aanbesteding re-integratie trajecten

Coaching en vervanging re-integratie adviseur

Opzetten project jobhunting en werkloket

Verantwoording WWB-werkdeel

Verbetering loonkostensubsidie

Bestandsanalyse

 

IGSD Oldambt

Implementatie project Oldambt Werkt

Werkcentrum / workfirst

Evaluatie project Jongeren Steunpunt

 

2006

Adviezen WWB, arbeidsmarktbeleid, werkgelegenheid, klantmanagement, doelmatigheid, budgetbewaking en aanbesteding

Stichting Jobexplosion

Adviseur bestuur

Gemeente Zuidhorn

Bestandsanalyse en implementatie client volgsysteem

Sociale Zaken en Werk De Marne en Winsum

Interim teamleider Sociale Zaken en Werk

Stichting Binding

Training Sociale activering

2005

Adviezen WWB, arbeidsmarktbeleid, werkgelegenheid, klantmanagement, doelmatigheid, budgetbewaking en aanbesteding

Sociale Zaken en Werk De Marne en Winsum

Interim teamleider Sociale Zaken en Werk

Gemeente De Marne

Ondersteuning management en fusie traject

Gemeente Winsum

Ondersteuning management en fusie traject

6 Oost Groninger gemeenten

Project Job Explosion (banen en opleidingenmarkt)

Stichting Binding

Ondersteuning projectontwikkeling

Ability / Stichting Werk op Maat

Training Sociale activering

Stichting Museumtechnische Werken

Ondersteuning aanbesteding

 

2004

Adviezen WWB, arbeidsmarktbeleid, werkgelegenheid, klantmanagement, doelmatigheid, budgetbewaking en aanbesteding

Stichting Emplooi

Interim directeur WIW organisatie / voorbereiding fusie

Gemeente Bedum

Aanbesteding Reïntegratie / arbeidsmarktbeleid

Gemeente De Marne/Winsum

Aanbesteding Reïntegratie

Gemeente Ten Boer

Structurering budgetbewaking WWB werkdeel

Stichting Binding

Beleidsondersteuning Sociale Activering

Stichting Museumtechnische Werken

Ondersteuning aanbesteding

 

2003

Adviezen arbeidsmarktbeleid, werkgelegenheid, klantmanagement, doelmatigheid, budgetbewaking en aanbesteding

Gemeente Bedum

Gemeente De Marne

Gemeente Eemsmond

Gemeente Ten Boer

Gemeente Loppersum

Ability

Ondersteuning WIW

Veendam, Stadskanaal en IGSD Oldambt

Project Job Explosion (banen- en opleidingenmarkt)

Gemeente Stadskanaal

Werkgeversbenadering bezuiniging ID-banen

2000 - 2002

Gemeente Bedum

Gemeente Vlagtwedde

Gemeente De Marne

Gemeente Eemsmond

Gemeente Scheemda

Gemeente Loppersum

Gemeente Ten Boer

Gemeente Kampen

Stichting Emplooi

WANN

Stichting Werk Op Maat

Stichting Binding

Stichting Job Explosion

HDSV